Guziki

Samorząd Uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi.

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie szkoły funkcjonują 32 oddziały  kl. I - VIII do, których uczęszcza 747 uczniów.

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-10-2018 - Edycja treści.

12-10-2017 - Edycja treści.

04-11-2016 - Edycja treści.

19-10-2015 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

12-05-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 405