Guziki

Uchwały

UCHWAŁY 2017 ROK

Uchwała Nr 2/2016/2017 z dnia 26 czerwca 2017r Rady Pedagogicznej podsumowujący pracę dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńczą szkoły za rok szkolny 2016/2017 oraz wytypowanie kandydatur do nagrody Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla nauczyciela i przyznania stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla ucznia.

Uchwała Nr 1/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi z dnia 10 stycznia 2017r w sprawie: zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej, uczniów w roku szkolnym 2016/2017.


UCHWAŁY 2016 ROK

Uchwała Nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi z dnia 26 stycznia w sprawie: wprowadzenia programu własnego w szkole „Pozytywka”.

Uchwała Nr /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi z dnia 26 stycznia w sprawie: wprowadzenia programu własnego w szkole „Ćwiczenia korekcyjne z nauka pływania i rekreacja w wodzie dla klas I –III szkoły podstawowej”.

Uchwała Nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi z dnia 26 stycznia w sprawie: wprowadzenia programu własnego w szkole „Gimnastyka oka i języka”.


UCHWAŁY 2015 ROK

Uchwała Nr 2/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi z dnia 26 stycznia w sprawie: zatwierdzenia wyników rocznej klasyfikacji , promocji i ukończenia szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Uchwała Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi z dnia 26 stycznia w sprawie: zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej, uczniów w roku szkolnym 2014/2015..

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-10-2017 - Edycja treści.

15-05-2017 - Edycja treści.

20-10-2015 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 651