Guziki

Zarządzenia

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zarządzenie nr 2/2017/2018 z dnia 01 września 2017r w sprawie: powołania zespołu opiniującego ds. przydziału nagród dla pracowników niepedagogicznych.

Zarządzenie nr 1 /2017/2018 z dnia 01 września 2017r w sprawie: powołania zespołu opiniującego ds. przydziału nagród dla pracowników pedagogicznych.


2017 r.

Zarządzenie nr 2 z dnia 11 maja 2017r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędniczę głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Zarządzenie nr 1 z dnia 02 marca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: organizacji Rekolekcji Wielkopostnych.


2016 r.

Zarządzenie nr 8 z dnia 21 listopada 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania komisji inwentarzowej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów w drodze weryfikacji i potwierdzeń sald.

Zarządzenie nr 7 z dnia 21 listopada 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania komisji inwentarzowej do przeprowadzenia kontroli kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie nr 6 z dnia 21 listopada 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania komisji inwentarzowej do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu żywności.

Zarządzenie nr 5 z dnia 15 września 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania.

Zarządzenie nr 4 z dnia 08 czerwca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Łodzi w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 3 z dnia 07 czerwca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Łodzi w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 2 z dnia 07 czerwca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Łodzi w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 1 z dnia 03 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: organizacji Rekolekcji Wielkopostnych.


2015 r.

Zarządzenie nr 6 z dnia 24 sierpnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: wyboru i stosowania metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki  i metod pracy w rozdziale 80150.

Zarządzenie nr 5 z dnia 17 sierpnia 2015r.  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Zarządzenie nr 4 z dnia 18 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: bezpieczeństwa uczniów na szkolnym placu zabaw.

Zarządzenie nr 3 z dnia 10 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: organizacji Rekolekcji Wielkopostnych.

Zarządzenie nr 2 z dnia 09 marca 2015r4. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: sprawdzianu szóstoklasisty.

Zarządzenie nr 1 z dnia 29 stycznia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie:  ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


 ROK 2014 r.

Zarządzenie nr 21 z dnia 24 listopada 2014r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania składu Komisji Funduszu Zdrowotnego.

Zarządzenie nr 20 z dnia 13 listopada 2014r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Konkursowej XI Łódzkiego  Konkursu „Prawa dziecka-prawami człowieka” Łódź 2014.

Zarządzenie nr 19 z dnia 06 listopada 2014r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 18 z dnia 03 listopada 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej głównego księgowego i starszego księgowego.

Zarządzenie nr 17 z dnia 30 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji z natury pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ( wyposażenia) w szkole).

Zarządzenie nr 16 z dnia 30 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w bibliotece szkolnej.

Zarządzenie nr 15 z dnia 30 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia kontroli kasy i druków ścisłego zarachowania .

Zarządzenie nr 14 z dnia 30 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury oraz powołaniu komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 13 z dnia 30 października 2014r Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu żywności.

Zarządzenie nr 12 z dnia 15 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości.

Zarządzenie nr 11 /2014 z dnia 15 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę.

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 08 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: konkursów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 03 października 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania zespołu opiniującego ds. przydziału nagród Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 29 września 2014r Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnegonr 2 w Łodzi w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 15 września 20014r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania.

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 15 września 2014r Dyrektora Zespołu Szkoło Przedszkolnego nr 2 wŁodzi w sprawie: planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 16 lipca 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w zespole szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 30 czerwca 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze księgowej w zespole szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 czerwca 2014. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: ustalenia szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 01 kwietnia 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: organizacji Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 07-09.04.2014r

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 01 kwietnia 2014r Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2013/2014

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-10-2017 - Edycja treści.

15-05-2017 - Edycja treści.

20-10-2015 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-10-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1037