Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112,poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów(korespondencję
    można kierować również drogą elektroniczną).
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania
    spraw.
  • Godziny urzędowania sekretariatu: 8.00-16.00.

Procedury obiegu informacji

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-10-2017 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 401