Guziki

Status prawny

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • UCHWALA NR LXXXI/1712/14 RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2 i nadania statutu.,
  • Akt Założycielski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi. Załącznik Nr 1 do Uchwały NR LXXXI/1712/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2014r,
  • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi Uchwały NR LXXXI/1712/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2014r

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. poz.256, poz.2572 z późn. zm.)

  • Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest Miasto Łódź,
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
    nr 2 jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 642