Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

MAJĄTEK – stan na 01.04.2017r

Budynki i budowle:

19.843.952,41

Maszyny i urządzenia:

1.682.806,67

Pozostałe środki trwałe i wyposażenie:

1.098.227,13

Księgozbiór:

53.503,44

Wartości niematerialne i prawne:

9.499,56

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-05-2017 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 537